Doʻstlar! 1-aprel kuni korzinka.uz kartasini juda oddiy va qiziqarli shartlar evaziga qoʻlga kiritishingiz mumkin!

Birinchi usul:

Butun limonni yeyish

Ikkinchi usul:

20 marta o’tirib turish yoki qo’lni yerga tirab gavdani ko’tarib tushirish

Uchinchi usul:

Tutilib qolmasdan tezlik bilan tez aytishni takrorlash

To’rtinchi usul:

Tutilib qolmasdan ko’paytirish jadvalini aytish

Beshinchi usul:

Dunyoning 10 ta mamlakati poytaxtlarini topish