O’zbekiston milliy valyutasi kuni bilan!

1994-yilning 1-iyulida mustaqil O’zbekiston Respublikasining yangi milliy valyutasi — so’m muomalaga kiritildi. Milliy valyuta mamlakatimiz tarixida mustaqillikning iqtisodiy tayanchi sifatida muhim ahamiyatga ega. O’tgan yillar davomida so’m anchagina ko’p o’zgarishlarga uchragan bo’lsa-da, hamon dunyoning eng chiroyli valyutalari qatorida turadi.