Oliy navli «Алтын Дан» Qozog’iston unlari faqatgina korzinka.uz do’konlarida!