Your search did not return any results

But you can see our best offers

In catalog
Your search did not return any results

But you can see our best offers

In catalog
Your search did not return any results

But you can see our best offers

In catalog
Your search did not return any results

But you can see our best offers

In catalog
Your search did not return any results

But you can see our best offers

In catalog
"Winners of the promotional campaign "Raffaello - Celebrate Teacher's Day in the Korzinka retail chain""

Promo winners

September 22, 2023

"Winners of the promotional campaign "Raffaello - Celebrate Teacher's Day in the Korzinka retail chain""

Promo winners

September 22, 2023

Winners of gift certificates valued at 500,000 of week 1:

Karimova Nazira Yuldashalievna
Malikova Komila Otabekkizi
Akbarhodzhaeva Nargiza Magrufovna
Yuldashev Komolidin Ubaidullaugli
Voznesensky Arseniy Stanislavovich
Inoyatova Nafisa Zhalolkizi
Usmonova Madinakhon Mansurhonkizi

Video of the draw: https://youtu.be/lFOMHQOnzjs?si=2nYqnhY8TubUC9Pb
Winners of certificates in Korzinka 500,000 in 2 weeks

Turobov Shokhrukh Abrorovich
Ergasheva Shakhnoza Bohodirovna
Erkinov Khusan Avazugli
Lee Igor Alexandrovich
Uralov Farrukh Abdurazzakovich
Kdyrbaev Sultonbek Solkhatovich
Nazarov Fozil Abdulborievich


Video of the draw: https://youtu.be/F6ArAUX75Fo?si=5iXOu_95BMRsDHv9
Holders of certificates with a nominal value of 500,000 in 3 weeks:

Artamonov Alexander Andreevich
Aliev Abdulaziz Ismailovich
Sabikova Guljamila Kadyrovna
Ziyaev Aziz Abdukhakimovich
Juoganiyan Bahman Askar
Yevtushenko Galiya Karimovna
Mirsaidova Munisa Mirkobilovna

 
Video of the draw: https://youtu.be/mzP3REy0sTs?si=OhJdZGd8wL12BBpb
Winners of certificates for the 500,000 in Korzinka for week 4:

Sharipov Umidjon Muminovich
Klyuchnikova Yulia Vladimirovna
Akhtareev Marat Shavkatovich
Gafurov Uktam Narimonugli
Akhmetova Arina Vladimirovna
Sulaimonov Egamberdi Olimovich
Jakhongirov Ravshan Shavkat ugli

Winner Laptop Macbook Air-13 256 GB
Novichkov Andrey Vladimirovich.

Video of the draw: https://youtu.be/8WOwbf2y28M?si=Nl0TmQ0CY-0yb6ZN